Документација

Штампа

Пословник о раду Скупштине Спортског савеза Општине Житиште

Програм рада и програмске активности за 2011. годину

Нацрт Статута Спортског савеза Општине Житиште 08.08.2011. године

Статут Спортског савеза Општине Житиште 25.10.2011. године

Пословник о раду 2012

Предлог програма рада председника Спортског савеза Општине Житиште

Извештај о раду Спортског савеза Општине Житиште за 2012. годину

Програм рада и програмске активности ССО Житиште 2013

Извештај о раду за 2013. годину

План и програм рада за 2014. годину

Оријентациони календар такмичења ученика за 2014/15. годину

Јавни конкурс 2015

Образац за јавни конкурс 2015 

Правилник о начину суфинансирања спортских организација

Оперативни план активности ССО за 2015. годину

План и програм рада ССО за 2015. годину

Решење СО Житиште

Програм развоја спорта - предлог

Aкциони план за спровођење Програма развоја спорта општине Житиште 2016 - 2018.

Образац - коментари за јавну расправу

Јавни конкурс 2016

Образац за јавни конкурс 2016

План и програм рада за 2016. годину

Оперативни план активности за 2016. годину

Одлука о расподели финансијских средстава по јавном конкурсу за 2016. годину

Извештај о расподели финансијских средстава спортским организацијама за 2015. годину

Пословник о раду 2016

Статут Спортског савеза Општине Житиште

Дотације клубовима за 2016. годину

Оперативни план активности ССО за 2017. годину

Програм рада и програмских активности ССО за 2017. годину

Решење СО Житиште за 2017. годину

Оперативни план активности ССО за 2018. годину

Програм рада и програмских активности ССО за 2018. годину

Позив за достављање годишњих програма за 2019. годину

Образац 1 - Предлог годишњег програма

Образац 2 - Упитник за категоризацију

Изјава бр. 1

Изјава бр. 2

Пропратно писмо 

Оперативни план активности ССО за 2019. годину

Програм рада и програмских активности ССО за 2019. годину

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма из области спорта у општини Житиште за 2020. годину

Пропратно писмо

Предлог годишњег програма - спортске организације 2020.

Предлог годишњег програма - Спортски савез 2020.

Изјава бр. 1

Изјава бр. 2

Образац за правдање средстава

Образац за категоризацију

Позив за достављање годишњих програма у области спорта за 2021. годину

Образац 1 - 2021

Образац 2 - 2021

Изјава 1 - 2021

Изјава 2 - 2021

Пропратно писмо 2021

Оперативни план активности ССО за 2021. годину

Програм рада ССО за 2021. годину

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма из области спорта у општини Житиште за 2022. годину

Предлог годишњих програма спортских организација за 2022. годину

Предлог годишњег програма Спортског савеза општине Житиште за 2022. годину

Изјава бр. 1 2022

Изјава бр. 2 2022

Пропратно писмо 2022

Јавни позив за финансирање/суфинансирање Посебних програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Житиште у 2021. години

Образац за подношење Посебног програма 2021. 

Изјава 2021.

Оперативни план активности ССО за 2022. годину

Програм рада ССО за 2022. годину

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма из области спорта у општини Житиште за 2023. годину

Предлог годишњих програма спортских организација за 2023. годину

Изјава бр. 1 2023

Изјава бр. 2 2023

Образац за категоризацију 2023

Пропратно писмо 2023

Јавни позив за финансирање/суфинансирање Посебних програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Житиште у 2022. години

Образац за подношење Посебног програма 2022

Изјава 2022

Јавни позив за финансирање/суфинансирање Посебних програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Житиште у 2023. години

Образац за подношење Посебног програма 2023

Изјава 2023

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма из области спорта у општини Житиште за 2024. годину

Предлог годишњих програма спортских организација за 2024. годину

Изјава бр. 1 2024

Изјава бр. 2 2024

Образац за категоризацију 2024

Пропратно писмо 2024

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма из области спорта у општини Житиште за 2025. годину

Предлог годишњих програма спортских организација за 2025. годину

Изјава бр. 1 2025

Изјава бр. 2 2025

Изјава бр. 3 непостојање сукоба интереса 2025

Образац за категоризацију 2025

Пропратно писмо 2025

 

 

 

 

 

Saturday the 25th. Спортски савез Општине Житиште